top of page

שימורים

1800050001
תומר זית מנזלינו גדול 560 גרם 12X A-2
1800050002
תומר זית סורי מבוקע 560 גרם 12XA-2
1800050003
תומר זית מושחר חרוזית 560 גרם 12XA-2
1800050040
פטריות שלם כשר 400ג'24X
1800050043
פטריות חתוך 290 גר' הולנד-תומר24X
1800050060
לבבות דקל חתוכים 400 גרם 12X
1800050070
קורנישון מיני 670 ג' רבנות 12X
1800050080
תומר עלי גפן ממולא 400 ג' 24X
bottom of page